Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện...

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

Hội nghị còn dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 3/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 
N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.