Hà Nội: 100% cơ quan hành chính đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ

Tính đến nay, 100% cơ quan hành chính thuộc thành phố đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ.

Ngoài những bệnh viện đã tự chủ, năm 2018, Sở Y tế tiếp tục giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Đây là kết quả rà soát công tác cải cách tài chính công của TP Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng qua, chuyển biến rõ nét là thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai ngay một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2018; tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018; hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Thành phố cũng đã triển khai quyết liệt thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, toàn thành phố thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách nhà nước.

Trong đó: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (khôngg kể lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương) để thực hiện cải cách tiền lương; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát trong và ngoài nước; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học...

 

Ngoài ra, thành phố đã ban hành một số văn bản quy định quản lý về phí, lệ phí, các khoản thu; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Đáng nói, Sở Y tế đã chủ động giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 (đợt 1) cho 60 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Theo đó, ngoài 5 bệnh viện (Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hòe Nhai, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện ung bướu Hà Nội) đã thực hiện tự chủ hoàn toàn trong năm 2017, thì trong năm 2018, Sở Y tế đã giao thêm cho 13 bệnh viện xây dựng phương án tự chủ chi thường xuyên.

Một chuyển biến khá rõ nét nữa, 100% các cơ quan hành chính thuộc thành phố đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Chính phủ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, 100% các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đã thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đúng quy định về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm theo quy định...

N. Huyền
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.