Đảng bộ Bộ KH&CN quyết tâm đưa những nội dung của Nghị quyết TƯ 5 vào công việc

Sáng 23/8, Đảng bộ Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Khối cơ quan Bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã đưa ra Nghị quyết rất quan trọng và có tác động mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nay, Đảng bộ Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) triển khai thực hiện và nghe quán triệt về các nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5. Chúng tôi hi vọng với sự chỉ đạo quán triệt của Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và sự truyền đạt của đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (TW); toàn Đảng bộ sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5. Với tinh thần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ KH&CN sẽ quyết tâm và nhiệt huyết để đưa những nội dung của Nghị quyết vào trong công việc của mình.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo quán triệt tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh yêu cầu: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng về đường hướng và những giải pháp trọng yếu phát triển kinh tế để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực KH&CN. Vì vậy việc tổ chức học tập, quán triệt ba Nghị quyết quan trọng này sẽ là cơ hội tốt để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên được tiếp thu nội dung Nghị quyết một cách đầy đủ, từ đó, mỗi cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cần chủ động nghiên cứu, vận dụng vào công việc cụ thể, góp phần để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương, định hướng lớn của Đảng thể hiện trong Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

 

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.

Thông qua Hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện. Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

Minh Thư
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.