sự nghiệp công lập

Cập nhập tin tức sự nghiệp công lập

Bài học từ việc sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp ở tỉnh Quảng Trị

Theo báo cáo gửi Bộ GD&ĐT thì ngành giáo dục Quảng Trị đã rất nỗ lực trong việc tổ chức rà soát, sắp xếp lại các đơn vị trường học về cơ bản phù hợp với quy mô, hợp lý với từng địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !