sống chung

Cập nhập tin tức sống chung

Xu hướng ở chung với bạn bè hoặc người yêu để chia tiền nhà trong giới trẻ Hàn Quốc

Tiết kiệm chi phí sống và chia tiền thuê nhà là lý do khiến giới trẻ Hàn Quốc thực hiện mô hình sống chung với bạn bè hoặc người yêu.

Đang cập nhật dữ liệu !