sao chổi

tin tức về sao chổi mới nhất

Quan sát sao chổi sáng nhất năm trước ngày Giáng Sinh
 

23/12/2021

Sao chổi Leonard làm rực rỡ bầu trời đêm trước Giáng sinh và mang lại cơ hội quan sát hiếm có về sao chổi sáng nhất năm 2021.