Sài Gòn cố lên"

tin tức về Sài Gòn cố lên" mới nhất

'Sài Gòn cố lên' - hastag được cộng đồng mạng dùng nhiều nhất lúc này
 

09/07/2021

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 09/7/2021, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Cộng đồng mạng khắp nơi đã nhất loạt dùng hastag '#Sài Gòn cố lên' để động viên tinh thần những người dân vùng dịch.