Rò rỉ nước rác

tin tức về Rò rỉ nước rác mới nhất

Hà Nội: Bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận rác từ ngày 2/11
 

02/11/2021

Theo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hiện nay các hồ chứa rác của bãi rác Nam Sơn còn lại không có khả năng chứa thêm do mực nước rác lưu chứa tại hồ đều vượt mức chứa an toàn.