phòng chống đuối nước

Cập nhập tin tức phòng chống đuối nước

Yên Bái tích cực, chủ động phòng chống đuối nước trẻ em

Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đang cập nhật dữ liệu !