Phát triển Bền vững 2022

Cập nhập tin tức Phát triển Bền vững 2022

Coca-Cola Việt Nam ngày càng quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang ngày càng quan tâm tới mục tiêu phát triển bền vững, không ít doanh nghiệp đã cam kết đồng hành với các dự án bảo vệ môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !