phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Cập nhập tin tức phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Đang cập nhật dữ liệu !