phân loại rác tại nguồn

Cập nhập tin tức phân loại rác tại nguồn

Vai trò của phụ nữ Quảng Ngãi trong phân loại rác thải tại nguồn

Các hoạt động của phụ nữ Quảng Ngãi đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !