Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương

tin tức về Ông Lê Hải Trà nhận tổng lương mới nhất

Tổng giám đốc HoSE nhận lương, thưởng hơn 840 triệu một năm
 

28/06/2021

Năm 2020, thời điểm còn là Thành viên phụ trách HĐQT HoSE, ông Lê Hải Trà nhận 780 triệu đồng tiền lương cùng với 58,5 triệu đồng khoản thưởng, thu nhập khác.