Nghiệm thu

Cập nhập tin tức Nghiệm thu

Hội đồng kiểm tra nhà nước đồng thuận nghiệm thu dự án Cát Linh - Hà Đông

Ngày 29/10, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng bỏ phiếu nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Đang cập nhật dữ liệu !