Nghị quyết 63

tin tức về Nghị quyết 63 mới nhất

16 ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất cho vay khoảng 20.613 tỷ đồng
 

24/11/2021

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố chi tiết kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 16 ngân hàng thương mại.