Ngăn chặn hiệu quả tình trạng "sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”

Sáng ngày 17/4, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc TTXVN cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW và các địa phương trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ban, ngành.

Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2017 và Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người.

Ngày 21/4/1950, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã được ra đời tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên ở nước ta có một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo.

Từ gần 300 hội viên nơi chiến khu Việt Bắc ngày ấy, trải qua 10 kỳ Đại hội, đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với gần 23 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 18 Liên chi hội và 207 Chi hội trực thuộc trên cả nước.

68 năm qua, các thế hệ người làm báo Việt Nam luôn nỗ lực và phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh. Đóng góp xứng đáng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Trong năm 2017, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 các cấp hội tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật báo chí năm 2016, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ của người làm báo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Để đạt được những mục tiêu trên, tại hội nghị này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu, hội nghị cần đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong năm 2017 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung các nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra được nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, tạo ra những bước đột phá, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam; Xác định những khó khăn, thách thức, từ thực tiễn của hoạt động báo chí, hoạt động hội hiện nay và hội nhà báo địa phương trong việc thực hiện hội nghị TW 6, khóa XII; Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống. 

Bên cạnh đó, thảo luận, đề xuất những giải pháp, tiếp tục nâng cao hiệu lực, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa trung ương và địa phương.

Các đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào hoạt động báo chí năng động, với gần 700 cán bộ, phóng viên, nhân viên hoạt động trong 48 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng, năm đầu triển khai kết luận số 23 ngày 23/1/2017 ngày của Ban Bí thư TW Đảng về việc tăng cường, chỉ đạo, quản lý phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc Hội nghị Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức tại Nghệ An là dịp quan trọng, cơ hội quý báu để tỉnh Nghệ An được gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của báo chí.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin của Đảng, quản lý của Nhà nước. Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện, đời sống chính trị kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Báo chí tích cực phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, đấu tranh kiên quyết chống những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu. Tham gia giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý của hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Triển khai có hiệu quả các chương trình, tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội. Hội có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

"Đặc biệt, tôi đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa, gắn với việc triển khai thực hiện Luật báo chí năm 2016 và 10 điều quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam.

Việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện 10 điều quy định về đạo đức người làm báo, thành lập 247 Hội đồng xử lý những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp từ trung ương xuống tới địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có nhiều biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà báo”.

“Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ bài trên các báo điện tử góp phần quản lý báo chí hiệu quả, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” của các cơ quan báo chí trong thời gian qua.

Tất cả những biện pháp đó đã tạo những chuyển biến mới trong hoạt động của Hội nhà báo, góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân” – ông Võ Văn Thưởng đánh giá.

Nhiều vấn đề về công tác quản lý báo chí được thảo luận tại hội nghị.

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, tính đến năm 2017, cả nước có 849 cơ quan báo chí (185 tờ báo, 664 tạp chí) với đủ 4 loại hình; có 195 báo điện tử chuyên biệt và 178 trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí in, cơ quan phát thanh truyền hình; 67 đài PT-TH của Trung ương và địa phương với 281 kênh truyền hình được cấp phép.

Hầu hết các cơ quan báo chí và nhà báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng pháp luật, sản xuất thông tin có định hướng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đến cuối tháng 11/2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thành việc đổi thẻ cho 19.233 hội viên, sàng lọc gần 5.000 trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiến hành các thủ tục kết nạp 3.189 hội viên. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 18 Liên chi hội và 206 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 22.801 hội viên.

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí đóng góp chung vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chương trình Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác hội, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sẽ được diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 17/4 tại TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động tập huấn công tác nghiệp vụ, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Việt Hòa - Đặng Sơn

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !