nâng cao thể lực

tin tức về nâng cao thể lực mới nhất

Mô hình điểm dinh dưỡng học đường: Giáo viên và phụ huynh mong muốn tiếp tục triển khai
 

02/07/2021

Đánh giá cao sự mới mẻ và hiệu quả mà “Mô hình điểm bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên” để cải thiện dinh dưỡng và nâng cao thể lực của trẻ.