môi trường kinh doanh

Cập nhập tin tức môi trường kinh doanh

Nghị quyết 02 kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giảm chi phí tuân thủ mọi lĩnh vực

Nghị quyết số 02/NQ-CP thể hiện rõ thông điệp về đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo niềm tin về sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !