Metaverse

Cập nhập tin tức Metaverse

Xu hướng phát triển của Metaverse (Vũ trụ ảo) năm 2022 (Phần 2)

Metaverse là sự pha trộn giữa thế giới thực và thế giới ảo thông qua các công cụ thực tế ảo, tăng cường, mô hình mô phỏng, mạng internet và công nghệ lõi.

Đang cập nhật dữ liệu !