Masteri Collection

tin tức về Masteri Collection mới nhất

“Sống phong cách Masteri” - lối sống khác biệt chỉ có tại các dự án thuộc Masteri Collection
 

26/11/2021

Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes giới thiệu “Sống phong cách Masteri” – một phong cách sống chuẩn quốc tế, được kiến tạo dành riêng cho cộng đồng cư dân tại tất cả các dự án Masteri (Masteri Collection).