Du khách ngồi la liệt trong nhà vệ sinh công cộng để chờ ngắm bình minh trên núi

Chờ ngắm bình minh trên núi, hàng chục du khách gồm cả trẻ em đã ngồi tránh rét trong khu nhà vệ sinh công cộng vào ban đêm. 

Đang cập nhật dữ liệu !