kinh tế tuần hoàn

Cập nhập tin tức kinh tế tuần hoàn

Phát thải ròng bằng “0” là mục tiêu không thể trì hoãn

Kiểm kê, tính toán và trực quan hóa lượng phát thải khí nhà kính phát sinh từ các hoạt động; hành động theo mô hình kinh tế tuần hoàn... vừa là trách nhiệm, cơ hội cho DN đồng hành cùng Chính phủ trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Đang cập nhật dữ liệu !