kháng nguyên

tin tức về kháng nguyên mới nhất

Lùm xùm quanh test nhanh Covid-19: Bộ Y tế nói gì?
 

29/09/2021

Đối với quản lý giá các loại sinh phẩm xét nghiệm, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.