Hội phụ nữ

Cập nhập tin tức Hội phụ nữ

Quảng Nam: Tọa đàm nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Tọa đàm nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình và khẳng định vai trò, sự tham gia của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Đang cập nhật dữ liệu !