Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Cập nhập tin tức Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2022

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn và các ngành năm 2022. Theo đó, điểm chuẩn hai trường này biến động từ 15-23 điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !