hỗ trợ nạn nhân

Cập nhập tin tức hỗ trợ nạn nhân

Hợp tác hỗ trợ nạn nhân buôn bán người trở về nước, ưu tiên 3 tỉnh và TP Hải Phòng

Theo nội dung ký kết, IMO và CWD sẽ tập trung hỗ trợ các nạn nhận buôn bán người sinh kế, học nghề, tạo thu nhập ổn định và cung cấp các gói sức khoẻ, tâm lý miễn phí nếu có nhu cầu.

Đang cập nhật dữ liệu !