hỗ trợ nạn nhân

Cập nhập tin tức hỗ trợ nạn nhân

Cùng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng

Thời gian qua, các ngành chức năng đã nỗ lực ngăn chặn tội phạm buôn người cũng như có những giải pháp tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đang cập nhật dữ liệu !