hải quân ấn độ

tin tức về hải quân ấn độ mới nhất

Lo Trung Quốc soán ngôi, hải quân Ấn Độ hành động chưa từng có ở Ấn Độ Dương
 

28/01/2022

Lo Trung Quốc soán ngôi ở Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ điều động tàu chiến thực hiện tuần tra nhiều chưa từng có.