giảm tỷ lệ tử vong

Cập nhập tin tức giảm tỷ lệ tử vong

Tín hiệu vui kiểm soát dịch bệnh: Giảm số ca tử vong và ca mắc cộng đồng

Tỷ lệ nhiễm mới Covid-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số mắc cao: Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%; TP.HCM số ca mắc giảm, đặc biệt số tử vong đã giảm 30%.

Đang cập nhật dữ liệu !