giảm rác thải nhựa

tin tức về giảm rác thải nhựa mới nhất

Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa tại Việt Nam
 

23/06/2022

Ngày 23/6, Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa tại Việt Nam nhằm hỗ trợ mục tiêu giảm 75% lượng rác nhựa thải ra biển vào năm 2030 chính thức ra mắt.