giảm lãi suất cho vay

Cập nhập tin tức giảm lãi suất cho vay

Lãi vay giảm chưa như mong muốn

Để giảm lãi suất cho vay, các ngân hàng phải tiết giảm chi phí và cắt giảm lợi nhuận, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn giảm thêm.

Đang cập nhật dữ liệu !