giải pháp vượt dịch

Cập nhập tin tức giải pháp vượt dịch

Hỗ trợ DN sau đại dịch: Xem xét kéo dài đến hết năm 2022 - 2023

Hỗ trợ tín dụng đi kèm hỗ trợ các chương trình đầu tư cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt là tạo điều kiện cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi nhằm giảm chi phí vốn là kiến nghị giải pháp tháo gỡ cho DN hàng không

Đang cập nhật dữ liệu !