Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên

Hôm nay (9/8) Hà Nội thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, lũ trung, hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Mực nước tại một số trạm chính như sau:

Trạm

7 giờ ngày 05

(m)

Ghi chú

Muk-Đa-Han

9,52

Đang lên

Pắk Sế

11,50

Đang lên

Stung Treng

11,47

Đang xuống

Kra Chiê

21,74

Đang lên

Cảng Phnôm Pênh

8,32

Đang lên

Phnôm Pênh Basacc

9,31

Đang lên

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 04/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,12m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,36m

Dự báo:

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 08/08, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,5m (ở mức báo động 1 (BĐ1)), trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,6m (dưới BĐ1: 0,4m).

Đến ngày 12/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m (trên BĐ1: 0,2m); tại Châu Đốc lên mức 3,0m (ở mức BĐ1).

Dự báo thời tiết ngày 9/8:

Phía Tây Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 2
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::32 – 35oC
Phía Đông Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 3
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::32 – 35oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 4
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 5
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::33 – 36oC
Tây Nguyên
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 6
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::29 – 32oC
Nam Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 7
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::31 – 34oC
Hà Nội
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 8
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC
Phía Tây Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 9
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC
Phía Đông Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 10
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 11
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 12
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC
Tây Nguyên
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 13
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC
Nam Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 14
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
Hà Nội
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 15
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Phía Tây Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 16
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC
Phía Đông Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 17
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 18
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 19
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 29oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 – 36oC
Tây Nguyên
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 20
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC
Nam Bộ
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 21
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC
Hà Nội
Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cả nước mưa, lũ sông Cửu Long đang lên - ảnh 22
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Đào Lý

Khách Tây kinh ngạc vì ăn 3 bữa một ngày ở Việt Nam chưa hết 50.000 đồng

Để tăng "độ khó" cho trải nghiệm xem chi tiêu ở Việt Nam rẻ cỡ nào, vị khách Tây thử thách cầm 50.000 đồng ăn 3 bữa trong một ngày ở thành phố được cho là đắt đỏ nhất nơi đây và bất ngờ với kết quả nhận được.

Giật mình gã thợ hồ 'khoe hàng' sau 1 cuộc gọi, ra sức gạ gẫm quý bà

H. nói bản thân thường bán dâm vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Cuối tuần, H. làm tại các công trình xây dựng.

Xây dựng đô thị giảm nhựa ở Rạch Giá

Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam do Cục Biển và Hải đảo và Tổ chức WWF - Việt Nam đồng triển khai thực hiện sẽ hỗ trợ TP. Rạch Giá hoàn thành mục tiêu giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường sau 2 năm ký cam kết.

Việt Trinh sống thảnh thơi trong nhà vườn 2.500m2 sau giải nghệ

Việt Trinh sống thảnh thơi, an yên trong ngôi nhà vườn rộng 2.500m2 ở Bình Dương sau quyết định giải nghệ, tập trung chăm lo con trai.

62 tuổi, ’Lão Phật gia’ Tùng Yuki sống kín tiếng, được Mỹ Tâm gọi là ‘bố’

Tùng Yuki - người từng làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước và thế giới - có cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi xế chiều, ông dành thời gian cho gia đình và thiện nguyện, thỉnh thoảng đóng phim.

Chàng trai Bắc Giang sở hữu món đồ hiếm, đại gia tranh mua bằng mọi giá

Thời gian qua, căn nhà gỗ tại thôn Bảo An (xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) trở nên đông đúc, náo nhiệt bởi khách tham quan.

Nỗi ân hận giằng xé của người mẹ giao xe cho con khi chưa đủ tuổi

Sau cái chết của con trai, đặc biệt khi biết sẽ bị truy tố trước toà vì giao xe cho người chưa đủ tuổi, chị Rơ Mah Pil (Gia Lai) suy sụp hoàn toàn. Nỗi ân hận giằng xé khiến chị không dám nhìn vào di ảnh con...

9X lái xế hộp tiền tỷ bán đồ ăn vỉa hè, góp phần tạo danh phận cho làng nghề

Những chàng trai ‘sinh ra từ làng’ thuộc thế hệ 9X quyết tâm giữ nghề truyền thống, không ngần ngại ngồi vỉa hè các con phố ở Hà Nội để bán xôi Phú Thượng.

Nơi 3h sáng cả làng dậy làm không ngơi tay, 4h30 tỏa đi khắp phố

Hàng ngày, cứ khoảng 2-3h sáng, người dân Phú Thượng lại dậy nấu xôi. Vài tiếng sau, những thúng xôi nóng hổi, thơm phức được đặt lên xe, chở đi bán khắp phố phường.

Huyền thoại 'nữ chúa rừng xanh' Lâm Đồng thu phục binh sĩ bằng loại nước thần bí

Ngoài xinh đẹp, thông minh, "nữ chúa rừng xanh" còn có biệt tài thu phục lòng người. Bà tập hợp được gần 10.000 binh sĩ rồi lập nhiều kế lạ diệt thù.

Đang cập nhật dữ liệu !