Đội ngũ Công đoàn TT&TT cần đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đề nghị Công đoàn TT&TT Việt Nam vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nhằm xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành TT&TT và đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chiều 25/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định: Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong ngành TT&TT đã phối hợp tốt với chuyển môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ TT&TT, nhất là trong giai đoạn Bộ tập trung chỉ đạo hoạt động sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và kiện toàn mô hình tổ chức của các doanh nghiệp trực thuộc; giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng tặng Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các Công đoàn cơ sở vững mạnhcó phong trào thi đua xuất sắc năm 2017.

Các phong trào thi đua, hoạt động sáng kiến, sáng tạo, hội thi tay nghề cũng như các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động đã tạo sự gắn kết, động viên người lao động hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của của đơn vị nói riêng và toàn ngành TT&TT nói chung.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng tặng Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2017.

Năm 2017, ngành TT&TT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho. Ngành TT&TT tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường. Tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 95.000 tỷ đồng, chiếm 8% tổng thu ngân sách nhà nước.

“Có thể khẳng định rằng những thành tích của cán bộ, đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam trong năm 2017 là to lớn và quan trọng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của người lao động toàn ngành, tạo ra được những phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình tặng Cờ của Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam cho các Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đã chỉ rõ một số nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2018 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ TT&TT và cụ thể hóa trong các chương trình công tác của Công đoàn TT&TT Việt Nam;

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, tổ chức tốt các phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, đẩy mạnh phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”;

Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nhằm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, người lao động có năng lực, có trình độ đáp ứng yêu cầu sự phát triển của ngành TT&TT và đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Tổ chức tốt chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bảo đảm mọi chế độ phúc lợi cho người lao động được duy trì và nâng lên; Tổ chức nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị trong, ngoài Ngành để người lao động được hưởng nhiều chế độ chính sách ưu đãi hơn nữa….

Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình cho biết, trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Công đoàn TT&TT Việt Nam đề ra những mục tiêu cho năm 2018 gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực; Tiếp tục triển khai chương trình vì lợi ích đoàn viên công đoàn gắn với chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn TT&TT Việt Nam trong tình hình mới;

Thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị,  có sức khỏe tốt, có chuyên môn, tay nghề cao, đoàn kết, sẵn sàng tham gia, hoàn thành công việc được giao để xây dựng ngành TT&TT ngày vàng phát triển bền vững...

Tổng số đoàn viên công đoàn toàn ngành TT&TT hiện có 76.788 người, đa phần có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản.

Năm 2017, đã có hàng trăm tập thể, hàng chục nghìn cá nhân được công đoàn và chuyên môn khen thưởng trong phong trào kinh doanh và kỹ thuật giỏi, trong đó có hơn 3.000 cá nhân điển hình được các cấp công đoàn tôn vinh khen thưởng, 143 người lao động trực tiếp được tôn vinh cấp Công đoàn TT&TT Việt Nam.

Năm 2017, đã có hơn 5.000 đề tài, sáng kiến các cấp được áp dụng, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; 60 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !