doanh nghiệp nhà nước

Cập nhập tin tức doanh nghiệp nhà nước

Nhiều 'ông lớn' lỗ nặng, vì sao?

Kinh doanh có lỗ, có lãi nhưng với trường hợp doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước thì phải xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, khách quan và trung thực

Đang cập nhật dữ liệu !