điều chỉnh lãi suất

tin tức về điều chỉnh lãi suất mới nhất

Một số ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động
 

16/09/2021

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất trên thị trường vẫn duy trì đi ngang hoặc giảm nhẹ ở một số ngân hàng. Tuy nhiên, cũng có một số ngân hàng nhỏ bất ngờ ngược chiều điều chỉnh tăng.