đẩy giá đất

tin tức về đẩy giá đất mới nhất

Đất Hòa Bình đang bị đẩy giá vô lối, có chỗ tăng giá gấp 3
 

06/01/2022

Hoà Bình là một trong những địa phương mới nổi được quan tâm của nhiều nhà đầu tư bất động sản. Một năm trở lại đây, nhiều vùng tại Hòa Bình tăng giá đất tới 3 lần như Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc...