Đã sẵn sàng thực hiện Nghị định 132

Nghị định 132/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/10/2013 có hiệu lực vào ngày 2/12/2013. Để thực hiện Nghị định này, Vụ Tổ chức cán bộ đã quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ chuẩn bị kế hoạch hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch đã sẵn sàng

Thực tế trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan Nghị định này đã có những bước chuẩn bị triển khai thực hiện.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT cho biết: “Đây là nhiệm kỳ thứ 3 (kể từ khi thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông), Vụ được giao nhiệm vụ lên kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Do đó, Vụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tổ chức thực hiện đúng thời hạn có hiệu lực của Nghị định 132”.

Đã sẵn sàng thực hiện Nghị định 132 - ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo thực hiện Nghị định 132 (ảnh Hồng Chuyên)

Ông Phương cũng cho biết thêm: “Ngay khi Nghị định được ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ đã được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Vụ đã dự kiến kế hoạch trên cơ sở phân chia ra các nhóm đơn vị khác nhau để có những bước đi tương ứng”

Theo đó, có thể chia ra làm 4 nhóm đơn vị như sau: Nhóm thứ nhất, các đơn vị đổi tên; Nhóm thứ 2 là các đơn vị đã có sẵn có cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, cán bộ Lãnh đạo; Nhóm thứ 3 là các đơn vị mới; Nhóm thứ tư là các đơn vị chuyển từ doanh nghiệp về trực thuộc Bộ quản lý.

Đối với nhóm thứ nhất là các đơn vị đổi tên. Nhóm này bao gồm: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đổi thành Cục Phát Thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Xuất bản đổi thành Cục Xuất bản, In và phát hành; Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Cục Công tác phía Nam; Cục Ứng dụng công nghệ thông tin đổi tên thành Cục Tin học hóa. Với nhóm đơn vị đổi tên này, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp Văn phòng Bộ để xây dựng văn bản xác nhận đã được đổi tên, trên cơ sở đó các đơn vị đổi tên sẽ chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để tiến hành thay đổi con dấu, tài khoản (nếu cần), thay đổi logo (nếu có) để bắt đầu hoạt động từ ngày 02/12/2013. Vụ Tổ chức cán bộ cũng sẽ kịp thời tham mưu để Bộ trưởng kiện toàn Lãnh đạo các đơn vị này phù hợp với tên gọi mới. Việc này sẽ được thực hiện ngay, không có vướng mắc gì.

Thứ 2, với nhóm đơn vị sẵn có (bao gồm các đơn vị sau khi đổi tên) thì sẽ tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, số lượng cán bộ lãnh đạo, nếu có sự chồng chéo, hặc phân định chưa hợp lý để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ như Cục Báo chí đang có nhiệm vụ quản lý mảng báo in,  dự kiến sẽ giao nhiệm vụ quản lý mảng báo điện tử (hiện tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đang quản lý) để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các cơ quan, tổ chức khi giao dịch với các đơn vị thuộc Bộ. Các đơn vị sẽ có văn bản gửi báo cáo lên Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/11, để Vụ Tổ chức cán bộ cùng các đơn vị liên quan thẩm định báo cáo Bộ trưởng quyết định trước ngày 02/12/2013.

Thứ 3, với những nhóm đơn vị mới, bao gồm: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Thông tin cơ sở, Cục An toàn thông tin, Vụ Quản lý doanh nghiệp. Đối với 4 đơn vị này, có đơn vị được nâng cấp từ tổ chức sẵn có, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ xây dựng khung dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế và dự kiến tham mưu về cán bộ lãnh đạo trên cơ sở Đề án đã xây dựng khi trình Chính phủ Dự thảo Nghị định 132. Khi có lãnh đạo, các đơn vị mới sẽ xây dựng cụ thể và đã đề xuất cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, … của từng đơn vị.

Ông Phương chia sẻ: “Về lý do thành lập đơn vị mới này, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đã trả lời rất kỹ Báo Bưu điện Việt Nam rồi. Về phía Vụ Tổ chức cán bộ, sẽ căn cứ vào các đề án để lên kế hoạch thực hiện và trình Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị”

Thứ 4 là các đơn vị chuyển từ doanh nghiệp về Bộ. Đơn vị điều chuyển về Bộ bao gồm 2 đơn vị đó là Cục Bưu điện Trung ương và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Đây là 2 đơn vị có sự điều chuyển từ doanh nghiệp về Bộ nên có nhiều thay đổi. Do đó, việc điều chuyển này sẽ thực hiện theo đúng nguyên tắc mà Bộ trưởng đã chỉ đạo.

Nguyên tắc không làm gián đoạn hoạt động

Trong Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước, tháng 10/2013 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo và nêu các nguyên tắc chung trong việc thực hiện triển khai cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, cơ quan chuyển về trực thuộc Bộ.

Đó là: xác định rõ các nội dung, hạng mục cần chuyển giao, về cơ bản chuyển giao nguyên trạng, không làm gián đoạn hoạt động, các công việc của các đơn vị và đặc biệt không làm ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cuả các đơn vị. Chỉ đạo này được Vụ Tổ chức cán bộ quán triệt khi đề xuất kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 132.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, việc cơ cấu lại bộ máy theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lần này không phải là lần đầu tiên, cho  nên Vụ cũng đã có kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện. Việc thực hiện Nghị định 132 đến 2/12 sẽ vẫn hoàn thành. Mặc dù thời gian gấp nhưng công tác tổ chức thực hiện không có vướng mắc gì nhiều.

Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh thêm rằng, từ nhiệm kỳ này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trở thành một trong những Bộ lớn quản lý 5 lĩnh vực chính, quan trọng, gồm: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn Thông và Công nghệ Thông tin, ngoài ra bổ sung thêm một số lĩnh vực liên quan như thông tin cơ sở, thông tấn.

Các lĩnh vực Bộ quản lý cũng hết sức đa dạng, phức tạp, như báo chí, xuất bản, thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng; các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin mang tính kỹ thuật, công nghệ cao với các thị trường lớn như viễn thông - công nghệ thông tin, bưu chính có mức độ cạnh tranh cao, tổng doanh thu cao và các chỉ số lớn đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Với 29 đầu mối quy định tại Nghị định 132 và dự kiến khoảng trên 10 đầu mối nữa sẽ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức tài chính, cơ quan báo chí khác thuộc Bộ, có thể nói rằng Bộ đã chuẩn bị đủ các nguồn lực về con người cũng như tổ chức bộ máy để sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ Chính phủ giao trong thời gian tới.

Trong công tác tổ chức cán bộ, đối với những đơn vị được điều chuyển về Bộ lần này gồm Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Cục Bưu điện Trung ương, Bộ cũng sẽ có các giải pháp cụ thể. Việc điều chuyển Cục Bưu điện Trung ương về trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho Bộ theo Nghị định 132, đó là: Chỉ đạo việc điều hành các mạng thông tin chuyên dùng, dùng riêng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Quyết định các biện pháp huy động các mạng và dịch vụ, các phương tiện, thiết bị thông tin và truyền thông phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện Quyết định 26/2013/QĐ-TTg ngày 10/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước. Do đó cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, biên chế... Bộ sẽ báo cáo Chính phủ theo Đề án riêng.

Đối với việc điều chuyển của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về Bộ quản lý là tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 09/05/2007 của Ban Bí thư Trung ương thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hiện Thông báo 41-TB/TW ngày 11/10/2006 của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí. Trước đây, Bộ đã tiếp nhận báo điện tử Vietnamnet có quy mô khá lớn về Bộ quản lý trực tiếp, đã định hướng cho Vietnamnet là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động do vậy cũng đã có kinh nghiệm. Nguyên tắc tiếp nhận Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC lần này là sau khi tiếp nhận đơn vị cũng sẽ được định hướng là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động. Do vậy, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC cũng đang gấp rút hoàn thiện đề án để báo cáo Bộ.

Đã sẵn sàng thực hiện Nghị định 132 - ảnh 2
Một chương trình của VTC. VTTC về Bộ sẽ hoạt động tốt hơn

Ông Phương cũng nhấn mạnh: “Các đơn vị điều chuyển về sẽ theo nguyên tắc không gây gián đoạn trong hoạt động cung cấp dịch vụ, các kênh sóng truyền hình và đặc biệt không làm ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và người lao động. Tôi cũng đã có buổi trao đổi với lãnh đạo Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và được biết khả năng tự chủ là khả thi”.

Ông Phương cũng nói thêm: “Sau khi điều chuyển về Bộ, thương hiệu của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ đổi khác. Từ đơn vị nằm trong doanh nghiệp trở thành đơn vị trực thuộc Bộ được khẳng định trong Nghị định của Chính phủ. Điều này sẽ mang lại lợi thế lớn cho Đài và cho cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động trong công việc của mình”.

Cũng theo ông Phương, khi Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về trực thuôc Bộ có những mặt lợi sau: Thứ nhất, vị thế lớn hơn. Thứ 2, tính chủ động sẽ cao hơn, tự chủ về tài chính, chủ động hợp tác với các đối tác... Với vị thế trước đây của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, từ một Ban Biên tập truyền hình trở thành một Đài truyền hình lớn với 16 kênh phát và là Đài sử dụng công nghệ truyền hình số đầu tiên. Những năm qua, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã tạo ra tiếng vang và chỗ đứng tương đối vững trong giới truyền hình.

Tuy nhiên, gần đây, do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và do nằm trong hoạt động doanh nghiệp nên ít nhiều Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC chịu tác động bởi những khó khăn của doanh nghiệp. Việc chuyển Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC về Bộ không những đảm bảo tính pháp lý theo đúng các quy định của Luật Báo chí mà còn tạo điều kiện cho Đài chủ động phát triển, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng và Nhà nước giao của một Cơ quan báo chí như trước đây, đồng thời Đài có điều kiện để hợp tác tốt hơn nữa với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong việc đưa tin, tuyên truyền các hoạt động của Chính phủ.

Cuối cùng, ông Phương khẳng định: “Với những nguyên tắc nêu trên, việc điều chuyển và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Bộ theo Nghị định 132 sẽ diễn ra thuận lợi. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan, đơn vị hoàn toàn yên tâm công tác.”

Hồng Chuyên

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !