Đà Nẵng: Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ kéo dài đến vụ Hè Thu

Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, UBND TP Đà Nẵng nhận định trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu 2016

Ngày 21/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết vừa ký ban hành Quyết định 1521/QĐ-UBND ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn TP với kinh phí dự kiến khoảng 5,5 tỉ đồng

Đà Nẵng: Hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ kéo dài đến vụ Hè Thu - ảnh 1

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu 2016 (Ảnh: HC)

Theo đó, diện tích sản xuất lúa của TP Đà Nẵng năm 2016 dự kiến khoảng 5.403 ha. Trong đó vụ Đông Xuân 2.861,5 ha (nước tưới từ hồ, đập 1.151,0 ha; từ trạm bơm 1.414,5 ha; từ các biện pháp khác 296,0 ha). Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2.534 ha (nước tưới từ hồ, đập 1.190,0 ha; từ trạm bơm 1.291,0 ha; từ các biện pháp khác 53,0 ha).

UBND TP Đà Nẵng nhận định: “Với nguồn nước trữ hiện tại và thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ xảy ra ngay từ giữa vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và kéo dài đến vụ Hè Thu năm 2016”.

Về tình hình nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện hai hồ chứa lớn là Đồng Nghệ (mực nước cao trình +32,25/33,3m) và Hòa Trung (cao trình mực nước +40,13/41,00m) đảm bảo nước cho vụ Đông Xuân 2015-2016.

Các hồ chứa nhỏ đa số dung tích đạt từ 70 ÷ 80%; riêng các hồ chứa Hóc Bồ, Diêu Phong, Hóc Gối, Hố Cái, Đại La dự kiến sẽ thiếu nước ở vụ Hè Thu; hồ Tân An sẽ thiếu nước ở cuối vụ Đông Xuân nếu không có mưa hoặc mưa ít.

Đối với các hồ chứa thủy điện thượng nguồn cấp nước cho hạ du sông Vu Gia cho các trạm bơm tưới, tính đến ngày 17/2, hồ thủy điện sông Bung 4 mực nước ở cao trình +221,15m/ +222,5m (thiếu 1,35m), hồ thủy điện A Vương mực nước ở cao trình +369,30m/+380,00m (thiếu 10,7m), hồ thủy điện Đak Mi 4 mực nước ở cao trình +257,07m/+258m (thiếu 0,93m). Mực nước trên các sông ngày 22/02 tại đập An Trạch +1,8m; tại đập Hà Thanh +2,0m.

“Với tình hình các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia thiếu hụt nước, dòng chảy về hạ lưu giảm, dẫn đến nhiễm mặn, thiếu nước... Do đó, nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoảng 849 ha đất nông nghiệp ở hạ lưu đập dâng An Trạch, đặc biệt trong vụ Hè Thu 2016” – UBND TP Đà Nẵng nêu rõ.

Trước tình hình đó, việc UBND TP Đà Nẵng có Quyết định 1521/QĐ-UBND ban hành phương án chống hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2016 nhằm chủ động trong công tác phòng chống hạn, thiếu nước, nhiễm mặn, đảm bảo nguồn nước tưới phục cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2016 trên địa bàn TP, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức thủy nông triển khai các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ và chủ động đối phó với việc thiếu nguồn nước tưới trong năm 2016. Tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn nước. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống lúa, tăng tỉ lệ gieo sạ giống trung ngắn ngày, phấn đấu đạt 40-50% diện tích. Đầu tư xây dựng các công trình chống hạn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng... Hạn chế không để diện tích bị mất trắng do khô hạn.

Theo UBND TP Đà Nẵng, để đảm bảo thực hiện các biện pháp chống hạn theo phương án chống hạn nêu trên, với dự kiến thời gian chống hạn 15-30 ngày cho vụ Đông Xuân, 30-60 ngày cho vu Hè Thu, tổng dự toán kinh phí chống hạn khoảng 5.496.917.000 đồng. Trong đó vụ Đông Xuân 2015-2016 là 1.807.806.000 đồng; vụ Hè Thu 2016 là 3.689.111.000 đồng.

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, trước mắt các địa phương, đơn vị thủy nông tự cân đối, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện các biện pháp chống hạn đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí thì đề xuất gửi Sở NN-PTNT để Sở làm việc với Sở Tài chính, đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết.

Kinh phí phục vụ công tác chống hạn được huy dộng từ nhiều nguồn và tùy thuộc vào khả năng cân đối ngân sách Nhà nước, tình hình khô hạn thực tế, trong đó có các nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương, ngân sách TP (kể cả nguồn vốn của quận, huyện) gồm nguồn vốn ngân sách TP bố trí trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì triển khai thực hiện phương án chống hạn trên địa bàn TP. Sở Tài chính tham mưu UBND TP nguồn kinh phí chống hạn khi có đề nghị của Sở NN-PTNT. UBND các quận, huyện và các sở, ngành hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn, đảm bảo sản xuất năm 2016; theo dõi thực tế bơm nước chống hạn của các địa phương, công ty thủy nông.

UBND các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng khi thực hiện bơm nước tăng cường phục vụ công tác chống hạn sản xuất phải lập kế hoạch, báo cáo UBND TP, Sở NN-PTNT để tổ chức kiểm tra thực tế và có biện pháp giải quyết, hỗ trợ công tác chống hạn. Kế hoạch bơm nước phải nêu rõ diện tích bị khô hạn, vị trí đặt máy bơm, thời điểm bơm nước, dự trù kinh phí chống hạn...

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các đơn vị quản lý thủy nông chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn, thực hiện tưới tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ký hợp đồng đặt hàng thủy lợi phí để thực hiện các biện pháp chống hạn cho cây trồng.

Bản tin đặc biệt về EL Nino 2015 và nhận định xu thế thời tiết, thủy văn từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016 tại Báo cáo 312/BC-DBTƯ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo El Nino 2015 sẽ đạt cường độ của El nino mạnh kỷ lục 1997/1998. Ngoài ra, có đến 90% khả năng El nino sẽ kéo dài đến hết mùa Xuân năm 2016.

Ngoài cường độ mạnh, nhiều khả năng El nino 2014/2016 cũng trở thành một trong những El nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua. Về tác động chung của El Nino đến thời tiết nước ta mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm, tổng lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Trên thực tế, từ cuối năm 2014 đến nay, do ảnh hưởng của EL Nino, lượng mưa, dòng chảy sông, suối ở hầu hết các khu vực đều thiếu hụt so với TBNN, dẫn đến hạn hán xảy ra ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện tại, lượng mưa, dòng chảy đều thấp hơn cùng kỳ năm 2014.

Nhận định về xu thế thời tiết thủy văn vụ Đông Xuân năm 2015-2016, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho hay, tổng lượng mưa toàn vụ Đông Xuân 2015-2016 tại khu vực Trung Trung Bộ có khả năng đạt từ 70-90% so với TBNN. Cụ thể, tháng 3/2016 các nơi trên toàn khu vực xấp xỉ TBNN; tháng 4/2016 các nơi phổ biến xấp xỉ và cao hơn TBNN.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2016, dòng chảy trên các sông ổn định và giảm dần, lưu lượng dòng chảy trên các sông có khả năng ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ (đạt khoảng 50-80% lượng dòng chảy TBNN), một số sông có thể còn ở mức thấp hơn.


HẢI CHÂU

Những người trẻ ‘thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh’ cùng TH true Milk

Chương trình “Thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh” năm 2024 của Tập đoàn TH có điểm nhấn đặc biệt: Kéo dài trong cả năm và với mỗi kilogram vỏ hộp sữa được thu gom, TH sẽ đóng góp 100.000 đồng vào việc bảo tồn san hô tại Vườn quốc gia Cát Bà.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Nhói lòng hình ảnh mẹ quỳ trước biển, ngóng tin con 6 tuổi đi học rồi mất tích

Hơn 4 ngày trôi qua, việc tìm kiếm bé N. mất tích khi được gửi ở điểm trông trẻ vẫn chưa có kết quả. Mong nhớ con, người mẹ nhiều giờ gục đầu trước bãi biển, chờ trong vô vọng.

Nỗi đau xé lòng, ám ảnh của 'nữ hoàng cảnh nóng' Đinh Y Nhung

Đinh Y Nhung chia sẻ với VietNamNet về những cảm xúc và trải nghiệm đóng vai diễn Ba Lành trong phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' và cuộc sống gia đình, những dự định tương lai.

Vì sao tội phạm mạng công khai mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo?

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ TT&TT, đại diện phòng 5 của Cục A05 (Bộ Công an) đã chỉ ra 2 lý do chính dẫn đến tình trạng tội phạm mạng hiện nay công khai mạo danh cơ quan chức năng để lừa người dân.

Không quên được mối tình đầu, tỷ phú Sài Gòn xưa cưới cô gái không quen

Yêu nhưng không đến được với mối tình đầu có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, vị tỷ phú Sài Gòn đành cưới cô gái mình còn chưa quen mặt nhưng có nét giống người tình cũ.

Kẽ hở khiến người dùng camera giám sát “trần như nhộng” dưới con mắt hacker

Thị trường camera giám sát Việt tồn tại nhiều kẽ hở bảo mật. Điều này dẫn đến việc những dữ liệu hình ảnh nhạy cảm của người dùng có thể rơi vào tay của các hacker.

Hương Tràm hụt hẫng vì show diễn tại Hà Nội bất ngờ bị hủy

Vì lý do bất khả kháng, Hương Tràm và ê-kíp buộc phải hủy bỏ show diễn 'Em gái mưa' tại Hà Nội vào tối 12/5 và rời sang ngày 13/5.

Bất ngờ bị 'đẩy ngã' khỏi đỉnh cao giàu có, tỷ phú Sài Gòn xưa trôi dạt xứ người

Với khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.

Đang cập nhật dữ liệu !