cứu người bị tai nạn

Cập nhập tin tức cứu người bị tai nạn

Cần mở rộng đối tượng được giáo dục sơ cứu ban đầu phòng tai nạn thương tích trẻ em

Theo các bác sĩ, sơ cấp cứu ban đầu sai có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân, đặc biệt là trẻ em. Trong tương lai, chúng ta cần mở rộng giáo dục sơ cấp cứu ban đầu để bất cứ ai cũng có kiến thức này.

Đang cập nhật dữ liệu !