Cứu hộ gấu

Cập nhập tin tức Cứu hộ gấu

Một gia đình tại Hà Nội tự nguyện bàn giao 7 cá thể gấu ngựa

Ngày 7/7 , Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao, tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !