Cục Sở hữu trí tuệ

tin tức về Cục Sở hữu trí tuệ mới nhất

Thanh long Bình Thuận được cấp 'giấy thông hành' vào Nhật Bản
 

08/10/2021

Ngày 7/10/2021, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đã chính thức cấp Bằng chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận của Việt Nam. Đây là sản phẩm nông sản thứ hai của Việt Nam được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.