cơ sở dữ liệu

tin tức về cơ sở dữ liệu mới nhất

Bộ Y tế ra mắt ngân hàng dữ liệu ngành Dược
 

13/08/2019

Drugbank.vn là cơ sở dữ liệu của ngành Dược được xây dựng với mục đích tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ quản lý ngành một cách nhanh chóng, thuận tiện và giúp ích cho sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về y tế - sức khỏe và thói quen sử dụng thuốc của nhân dân.