CiHMS

tin tức về CiHMS mới nhất

Vingroup ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS
 

12/04/2021

Ngày 12/4/2021, công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS (Tập đoàn Vingroup) công bố ra mắt Giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS.