Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao

Đây là đánh giá tại báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao
Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo ở các địa phương miền núi còn cao (Ảnh: Lương Minh Tâm) 

Theo báo cáo, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt.

Tỷ lệ tái nghèo trong 4 năm (2016 - 2019) bình quân 4,09%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm); tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn 2016 - 2019 bằng 21,8% so với tổng số hộ thoát nghèo.

Chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

 
Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao
Nhiều gia đình người dân tộc thiểu số có mức sống rất thấp.

Sự phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng qua số liệu về chênh lệch thu nhập giữa nhóm 5 (20% dân số giàu nhất) và nhóm 1 (20% dân số nghèo nhất) năm 2014 là 9,7 lần tăng lên 10 lần vào năm 2018.

Hệ số GINI (theo thu nhập) của Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018 ở mức 0,4 đây là mức bất bình đẳng trung bình so với các nước trên thế giới.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
99,35% học sinh tiểu học đồng bào dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi
icon

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99,35%.

 
 
Thí điểm tổ chức đặt hàng đào tạo cho hơn 8.000 lao động người DTTS thuộc hộ nghèo
icon

Hiện nay, Chính phủ đang thí điểm tổ chức đặt hàng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với 26 cơ sở đào tạo để đào tạo cho 8.555 lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. 

 
 
Chính phủ quyết liệt giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Chính phủ đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT- XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

 
 
Hơn 48 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020
icon

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tổng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là 48.397 tỷ đồng.

 
 
Các địa phương đã đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
icon

Đây là số liệu được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
Nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 20%
icon

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhưng nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao trên 20%, đặc biệt hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 58,53% tổng số hộ nghèo trong cả nước.  

 
Bắc Kạn: Đẩy mạnh phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững
icon

Trong những năm qua, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai và thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân xoá đói giảm nghèo.

 
Cà Mau đảm bảo 100% hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ
icon

Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau những năm qua đã đạt được nhiều hiệu quả. Người nghèo đã có cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ làm ăn, phát triển kinh tế.

 
Bình Phước: Hội phụ nữ tặng bồn nước sạch cho các hộ gia đình nghèo
icon

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, các cơ sở Hội LHPN Việt Nam tại Bình Phước đã tổ chức trao tặng bồn nước cho các hội viên là hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

 
Thái Bình phát động tháng cao điểm vì người nghèo
icon

Ngày 16/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.