Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG

Trong giai đoạn 2015- 2020, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS Sơn La có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.
Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG
Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG

Chiều 18/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La về rà soát Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025.

Tham dự phiên họp, về phía tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh uỷ  Nguyễn Hữu Đông, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sơn La, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, chính sách vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016-2020 và kết quả phân định các xã, thôn bản vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Sơn La là một tỉnh miền núi, diện tích tự nhiên 14.123 km2, có 274 km  đường biên giới giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; dân số trên 1,2 triệu với 12 dân tộc chủ yếu. Tỉnh có 11 huyện, 1 thành phố; 204 xã, phường, thị trấn; có 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân phố; trong đó có 4 huyện nghèo, 112 xã khu vực III, 66 xã khu vực II và 26 xã khu vực I, 1.708 bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau khi sáp nhập theo Nghị Quyết 18-NQ/TW, hiện nay tỉnh Sơn La còn 2.509 bản, tiểu khu, tổ dân phố; giảm 815 bản).

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách lớn đối với vùng đồng bào DTTS&MN, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, cho các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS nhất là vùng xâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào DTTS tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã tạo cho đồng bào các dân tộc phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

 

Những kết quả to lớn đó đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Sơn La báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG
Đời sống người dân Sơn La từng bước được cải thiện.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 nhằm hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đề ra, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị: Tăng cường nguồn vốn để triển khai thực hiện Chương trình; từ đặc điểm tự nhiên, KT-XH và dân cư, lựa chọn là địa phương triển khai thí điểm Chương trình; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình...

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đề xuất để triển khai chính sách dân tộc, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh và nhấn mạnh: Sơn La là trung tâm của vùng Tây Bắc, hội tụ đủ các yếu tố là tỉnh vùng DTTS với nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai quán triệt Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; cùng một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết số 88/2019/QH14; Nghị quyết số 120/2020/QH14; Quyết định số 1409/QĐ-TTg.

H. Anh 

 
List comment
 
 
Hà Giang: Lên phương án rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
icon

Ngày 29/10, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Phương án số 60/PA-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
 
Hy vọng đổi thay từ Chương trình MTQG ở tỉnh miền núi Lào Cai
icon

Chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai trong những năm tới. 

 
 
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở Hoàng Su Phì
icon

Hoàng Su Phì là huyện biên giới với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao của tỉnh Hà Giang. Hiện nay, huyện đang từng bước thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, giao thông, nâng cao dân trí và hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống.

 
 
Cây chè vượt khó nơi vùng cao Đình Lập
icon

Hơn nửa thế kỷ qua, cây chè đã bén rễ trên đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trải qua không ít thăng trầm, cây chè đang được duy trì, phát triển, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

 
 
Tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao
icon

Đây là đánh giá tại báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

 
 
99,35% học sinh tiểu học đồng bào dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi
icon

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99,35%.

 
Thí điểm tổ chức đặt hàng đào tạo cho hơn 8.000 lao động người DTTS thuộc hộ nghèo
icon

Hiện nay, Chính phủ đang thí điểm tổ chức đặt hàng trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với 26 cơ sở đào tạo để đào tạo cho 8.555 lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp. 

 
Chính phủ quyết liệt giải quyết đất ở và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
icon

Chính phủ đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT- XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2020 và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

 
Hơn 48 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020
icon

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, tổng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 là 48.397 tỷ đồng.

 
Các địa phương đã đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
icon

Đây là số liệu được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.