Kon Tum: Ước kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 10,12%

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Kon Tum đến năm 2019 chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12%.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 và dự kiến kế hoạch giảm nghèo năm 2021, theo UBND tỉnh Kon Tum, việc triển khai thực hiện chương trình đã góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh Kon Tum đến ngày 31/12/2019 là 18.858 hộ, chiếm 13,62% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, có 17.649 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 24,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Kon Tum: Ước kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 10,12%
Kon Tum ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm trước. (Ảnh: Kontumtv)

Số hộ cận nghèo là 8.809 hộ, chiếm 6,36% tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.998 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 11,3% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Ước kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 giảm 3,5% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,12%.

Kon Tum cũng đã đạt một số kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện, xã, thôn như tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã là 95,1%; 100% xã có trạm y tế, có đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,6%.

100% các huyện, thành phố có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; có 36,7% có cơ sở vật chất trường học và thiết bị dạy học đạt chuẩn nông thôn mới; có 182 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm trên địa bàn. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 98%; đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hoá, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 62%.

Cùng với đó, 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua báo chí, các xuất bản phẩm và phương tiện truyền thông khác.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Kon Tum đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.459 lao động nông thôn, đạt 70,23% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Kon Tum cho biết trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, theo dõi đánh giá CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, điều kiện địa hình khu vực nông thôn của tỉnh không thuận lợi, toàn tỉnh có 55/85 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, 3 huyện nghèo do đó nhu cầu nguồn lực đầu tư và thực hiện các mục tiêu giảm nghèo là rất lớn, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư trong thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn thấp so với yêu cầu, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp do nhiều nội dung, nhiệm vụ các đơn vị, địa phương chưa thể triển khai thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh (các lớp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...).

Một số bộ phận hộ nghèo còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; thu nhập của người dân tại một số vùng còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao... Việc triển khai thu hồi, luân chuyển vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn chậm.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương có lúc chưa được chặt chẽ, đồng bộ; một số ít địa phương ở cấp huyện, cấp xã chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của CTMTQG giảm nghèo bền vững, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến báo cáo và đề xuất những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ theo đề cương, biểu mẫu hướng dẫn, báo cáo còn thiếu thông tin, thiếu nguồn vốn, dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh.

Minh Thư

 
List comment
 
 
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 sẽ giảm bớt chính sách “cho không”
icon

Trong chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, một số chính sách 'cho không' hộ nghèo sẽ phải giảm bớt để tạo đột phá trong giảm nghèo bền vững.

 
 
Quảng Ngãi: Trà Bồng phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách trong giảm nghèo
icon

Các chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã giúp cho người dân nơi đây có cơ hội phát triển kinh tế, thoát nghèo, cải thiện đời sống….

 
 
Nhiều mô hình chăn nuôi giúp các hộ nghèo ở Quảng Ngãi thoát nghèo
icon

Các mô hình nuôi gà, nuôi lợn, dê hay nuôi cá… đã và đang là những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn Quảng Ngãi giúp người dân giảm nghèo bền vững.

 
 
Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn tại Đắk Lắk
icon

Xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk.

 
 
Hiệu quả nguồn vốn chính sách ở Kon Tum giúp người dân thoát nghèo
icon

Tại huyện Ngọc Hồi và huyện Ia H’Drai (Kon Tum), Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giúp nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

 
 
Kon Tum: Nguồn vốn Chương trình 135 vực dậy huyện nghèo
icon

Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng núi, vùng sâu vùng xa của huyện Đăk Glei (Kon Tum). Sau 5 năm số hộ nghèo, cận nghèo hàng năm giảm, dự kiến còn 26,56% cuối năm 2020.

 
Bài học kinh nghiệm giảm nghèo bền vững ở huyện biên giới Kon Tum
icon

Giai đoạn 2016-2020, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được bố trí là 34.249 triệu đồng.

 
Những con số 'biết nói' về công tác giảm nghèo ở Kon Tum
icon

Theo UBND tỉnh Kon Tum, năm 2020, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả. Điều này được thể hiện qua những con số đã đạt được ở từng dự án.

 
Đắk Lắk huy động nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững
icon

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, cộng với vốn huy động, vốn lồng ghép, vốn vay... tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác để thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 
Giai đoạn 2021-2025 Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%
icon

Mặc dù Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 nhưng tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1,5 - 2%/năm.