Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn tại Đắk Lắk

Xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 33,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo và đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn nhằm giảm nghèo bền vững.

Xã Cư M’Gar (huyện Cư M’Gar) là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Xã có hơn 1.220 hộ dân, trong đó gần 70% người dân là dân tộc thiểu số. Hàng năm, xã ban hành kế hoạch giảm nghèo, chủ động huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giảm nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn tại Đắk Lắk
Nuôi dê là một trong số các mô hình giúp giảm nghèo hiệu quả ở Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)

Từ năm 2015 đến nay, xã đã trao tặng 100 con bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ xây mới 61 nhà ở theo Chương trình 167 và các nguồn từ thiện nhân đạo. Gần 1.000 hộ dân của xã được tiếp cận với các nguồn vốn vay (hơn 16 tỷ đồng) để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế... Với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền xã và sự vươn lên của người dân, trong 5 năm, xã đã giảm 122 hộ nghèo.

Hiện nay, toàn xã còn 105 hộ nghèo. Xã đã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới.

 

Một số hộ nghèo đã thoát nghèo như gia đình ông Ma Văn Toàn, dân tộc Tày ở thôn 6 (xã Cư M’Gar, huyện Cư M’Gar) được xã hỗ trợ nhà ở và tạo điều kiện cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông đã đầu tư vào chăn nuôi bò, có lãi ông tiếp tục đầu tư nuôi chim bồ câu và trồng cà phê, trồng lúa và đã thoát nghèo từ năm 2019. Đến nay cuộc sống đã cải thiện khi có nguồn thu ổn định.

Hay gia đình chị Lữ Thị Kim Xuyến (ở xã Ea M'róh, huyện Cư M'gar), sau khi trải qua những năm chưn nuôi bò, dê cái sinh sản hiện chị đã có đàn dê 35 con sinh trưởng tốt, đem lại thu nhập ổn định và đã thoát nghèo từ năm ngoái.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã được triển khai đúng đối tượng. Với tổng ngân sách Trung ương hơn 769 tỷ đồng và người dân đóng góp hơn 35 tỷ đồng, tỉnh đã phân bổ nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ vốn vay...

Từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh đã xây mới 141 công trình, duy tu bảo dưỡng 14 công trình cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo; thực hiện 86 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 1.654 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Với chương trình 135, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã đầu tư xây mới và nâng cấp 1.096 công trình, duy tu bảo dưỡng 113 công trình cơ sở hạ tầng; thực hiện 553 dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hơn 11.000 hộ ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, xuống còn 4,99% năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5%/năm. Chính sách dân tộc và công tác dân tộc được triển khai kịp thời, chú trọng giải quyết tình trạng hộ dân tộc thiểu số không có đất ở và giải quyết đất sản xuất, góp phần ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã giúp người dân tiếp cận thị trường; kỹ thuật canh tác của người nghèo được thay đổi, nhiều hộ biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất sản phẩm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua đào tạo nghề và giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số, ổn định cuộc sống, hạn chế tệ nạn xã hội.

Trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ, trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo cả tỉnh giảm bình quân 1,5 - 2%/năm; riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hàng năm giảm 3-4%.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment