Hà Giang rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Ngày 16/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 2128/CT-UBND về tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Hà Giang rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
 Ảnh minh họa

Việc rà soát này là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020, đồng thời làm căn cứ để lập danh sách, phê duyệt và thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2021 kịp thời (đặc biệt là các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội…đối với các hội nghèo theo tiêu chí thu nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các ngành thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. 

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Hà Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung nhân lực, thực hiện đúng quy trình và rà soát của Bộ Lao động - TBXH, phương án và hướng dẫn của tỉnh.

Đồng thời người đứng đầu các huyện, thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch tỉnh Hà Giang cũng quán triệt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp năm 2020 phải được thực hiện từ thôn bản và trực tiếp đối với tất cả các hộ gia đình có trong danh sách điều tra, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, nhằm xác định được đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, phản ánh đúng thực trạng của đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý.

 

Đặc biệt phải đảm bảo thời gian điều tra rà soát, chất lượng phiếu điều tra rà soát, thời gian niêm yết công khai danh sách hộ nghèo theo đúng quy định.

Đây là giải pháp nâng cao chỉ số công khai minh bạch danh sách hộ nghèo trong bộ Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); vì vậy, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trên cả trước, trong và sau khi hoàn thành cuộc rà soát.

Cuối cùng, Chủ tịch tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND các huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp của các xã gửi lên.

Trường hợp thấy kết quả chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức phúc tra lại trước khi phê duyệt kết quả rà soát. Đồng thời lãnh đạo các huyện cũng cần nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm tập thể, cá nhân không thực hiện đúng quy trình, phản ánh không đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của địa phương.

N. Huyền 

 
List comment
 
 
Hà Giang nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạn chế tái nghèo
icon

Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, trong 5 năm (2016- 2020) toàn tỉnh Hà Giang đã giảm 33.163 hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 6%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 
 
Cao Bằng đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hoá sinh kế nhằm giảm hộ nghèo
icon

Ngày 24/11, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng Hoàng Thị Mỹ Hảo đã có báo cáo về tình hình thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 
 
Tuyên Quang phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân trên 2%/năm trong 5 năm tới
icon

Với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm đẩy lùi nghèo đói, trong 5 năm 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang giảm xuống 9,03%.

 
 
Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo Hòa Bình giảm xuống còn 8,56%
icon

Trong giai đoạn 2016- 2020, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Hoà Bình giảm từ 24,38% xuống còn 11,36% cuối năm 2019, dự kiến đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,56%.

 
 
Quỹ hỗ trợ nông dân góp phần xoá đói giảm nghèo ở Hoà Bình
icon

Từ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều gia đình hội viên nông dân đã xây dựng được các mô hình sản xuất bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo. 

 
 
Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
icon

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 
MTTQ Điện Biên tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo bền vững
icon

Đã có hàng chục mô hình được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi'...

 
Tuyên truyền đồng bào DTTS phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững
icon

Hơn 100 đại biểu đã tham dự hội nghị tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp với chủ đề: 'Nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số'. 

 
Bắc Giang: Trao giải báo chí về chủ đề giảm nghèo năm 2020
icon

Ngày 23/11, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí viết về “Công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, chống tái nghèo” năm 2020.

 
Lạng Sơn dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 giảm còn hơn 7%
icon

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn giảm còn 10,89%, dự kiến năm 2020 còn hơn 7%, giảm 18,06% so với năm 2015.