Đắk Nông: Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7%

Trong 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát năm 2016, bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III là phấn đấu hàng năm hộ nghèo giảm 2% trở lên, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% so với năm trước.

Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho thấy, năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh là 19,26%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 40,76%; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 54,40%.

Đắk Nông: Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7%
Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 ở Đắk Nông còn dưới 7%. (Ảnh: CTTĐT Đắk Nông)

Đến năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.128 hộ chiếm tỷ lệ 10,52% trên tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 2,99% so với năm 2018). Trong đó, tỷ lệ  hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 24,15% (giảm 5,99% so với năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 31,59% (giảm 6,98% so với năm 2018).

Ước kết quả hộ nghèo năm 2020 còn dưới 7% (giảm 3,52% so với năm 2019).

Trong 5 năm (2016 - 2020) thực hiện chương trình giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đơn cử, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao do nhiều nguyên nhân và rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

 

Đắk Nông tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm hộ nghèo giảm 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025).

100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Để có thể đạt được kết quả này, Đắk Nông đề ra nhiều nhiệm vụ, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả công tác giảm nghèo, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự tham gia của người dân trong công tác giảm nghèo.

Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết, chương trình, đề án về công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đưa các hoạt động giảm nghèo đến với mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp dân cư nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người nghèo. Làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, phân loại hộ nghèo, cận nghèo hằng năm; thực hiện thí điểm chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích hộ thoát nghèo, thôn thoát nghèo và xã thoát nghèo.

Đồng thời, phân công Tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn huyện để theo dõi, chỉ đạo công tác giảm nghèo; huyện ủy viên, thị ủy viên theo dõi chỉ đạo công tác giảm nghèo tại các xã. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố tiến hành phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên giúp đỡ các hộ nghèo của tổ chức mình thoát nghèo. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn địa phương, buôn, bon được phân công kết nghĩa, đỡ đầu thực hiện tốt công tác giảm nghèo; các địa phương ưu tiên đầu tư nguồn lực giảm nghèo cho thôn, bon, buôn trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025.

Các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã, thôn đặc biệt khó khăn cần chủ động nghiên cứu đề ra các giải pháp, biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; cấp huyện phải xác định được xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, cấp xã phải xác định được thôn đặc biệt khó khăn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo.

Minh Thư

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...