Bình Phước: Giải pháp thoát nghèo ở huyện Lộc Ninh

Công tác xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng bộ, chính quyền huyện Lộc Ninh (Bình Phước) quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời với các chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Nhiều giải pháp thoát nghèo

Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới của Bình Phước với 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiến hơn 21%.

Năm 2016, kết quả điều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2020 cho thấy  toàn huyện Lộc Ninh có 1.969 hộ nghèo, chiếm 6,4% tổng số hộ toàn huyện, trong đó hộ dân tộc thiểu số là 937 (48% tổng hộ nghèo); hộ cận nghèo là 467.

Những năm qua, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm UBND huyện đã có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Kết quả từ năm 2018 đến nay, huyện đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Chương trình 135 bằng việc cấp 306 con bò giống, dê giống cho 173 hộ dân.

Về hỗ trợ giảm nghèo 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Phước, trong 2 năm (2019, 2020) toàn huyện có 380 hộ thụ hưởng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện hỗ trợ trực tiếp.

Gia đình chị Thị Kim Minh trú tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh là một trong những hộ điển hình vươn lên trong giảm nghèo bền vững. Chị Minh được cho vay vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội.

Năm 2017, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An, gia đình chị được bình xét vay vốn 40 triệu đồng từ nguồn vốn cho hộ nghèo.

 

Chị đã làm chuồng trại và mua 8 con dê giống về nuôi. Qua thời gian, đàn dê sinh sản, chị bán dê con giống cho các hộ bắt đầu nuôi dê trên địa bàn xã. Với số tiền thu được, một phần chị sửa chữa nhà cửa, số còn lại chị tiếp tục mở rộng xây dựng chuồng trại và trồng thêm cỏ để phục vụ chăn nuôi đàn dê.

Nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo đã giúp gia đình chị Minh vươn lên thoát nghèo và hiện có nguồn thu ổn định khoảng 50 triệu đồng/năm.

Bình Phước: Giải pháp thoát nghèo ở huyện Lộc Ninh
 Hộ nghèo vay vốn nuôi dê để tăng thu nhập.

Tại huyện Lộc Ninh, mô hình nuôi dê trong xoá đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả cao. Trong đó, người dân được hỗ trợ vay vốn, các đoàn thể hỗ trợ phổ biến kiến thức trong các lớp tập huấn về biện phát kỹ thuật từ khâu làm chuồng trại đến việc theo dõi, quản lý đàn dê.

Đảng viên đi trước

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 18-1-2019 của Huyện ủy Lộc Ninh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, năm 2020, huyện Lộc Ninh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thiết thực giúp các hộ thoát nghèo, với phương châm “trao cần câu, không trao con cá” nhằm tạo động lực, ý chí vươn lên của các hộ nghèo, từ đó mới thoát nghèo bền vững. Một trong những giải pháp là thực hiện hiệu quả “Chương trình khát vọng thoát nghèo”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh yêu cầu cấp ủy các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phân công đảng viên trực tiếp phụ trách, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo để giảm nghèo trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thường vụ Huyện uỷ giao trực tiếp cho lực lượng đảng viên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp; xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành việc hỗ trợ, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo; lấy kết quả thực hiện giảm nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo có đảng viên phụ trách hỗ trợ làm tiêu chí bình bầu khen thưởng hàng năm; định kì hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Theo số liệu tổng hợp, đầu năm 2020, toàn huyện Lộc Ninh còn 1.163 hộ nghèo, chiếm 3,91%/tổng số hộ dân, trong đó có 658 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 56,57%/tổng số hộ nghèo; 1.137 hộ cận nghèo, chiếm 3,52%/tổng số hộ dân, trong đó có 599 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 52,68%/tổng số hộ cận nghèo.

Khánh Chi

Chủ đề :

giảm nghèo

 
List comment
 
 
Chàng trai dân tộc thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế
icon

Với giá thành 15.000 đồng/kg giun, mỗi năm chàng trai người dân tộc bán được trung bình 5- 7 tấn, chuồng nuôi giun quế đã trở thành nguồn thu chính của gia đình anh.

 
 
Sơn La: Nhiều hộ đồng bào dân tộc giảm nghèo nhờ trồng lan
icon

Hoa lan Mộc Châu đang từng bước xây dựng được thương hiệu và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và giúp người dân nơi đây xóa đói giảm nghèo.

 
 
Lạng Sơn chỉ rõ những hạn chế trong 10 năm nỗ lực thực hiện giảm nghèo
icon

Một số hạn chế tỉnh Lạng Sơn chỉ ra trong giai đoạn 10 năm thực hiện công tác giảm nghèo đó là kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn đặc biệt khó khăn còn cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, nghèo mới...

 
 
Sự chung tay của cả xã hội giúp thoát nghèo bền vững
icon

Cùng với các chính sách của UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phong trào các Hội đã cùng chung tay để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác giảm nghèo.

 
 
Tây Ninh: Chương trình 135 giúp nhiều hộ thoát nghèo
icon

UBND tỉnh Tây Ninh dự kiến năm 2020 có thêm 7 xã Chương trình 135 hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành Chương trình 135 là 13/16 xã.

 
 
Lạng Sơn đã hỗ trợ trên 13.600 hộ nghèo làm nhà ở
icon

Trong giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ cho 13.646 hộ nghèo làm nhà ở. Trong đó, theo quyết định số 167 của Chính phủ là 6.009 nhà; theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ là 2.543 nhà. 

 
Lạng Sơn: Hàng nghìn học sinh nghèo được miễn, giảm học phí
icon

Trong 10 năm, từ 2011 đến 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm học phí; cũng như hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh nghèo.

 
Kịp thời các nguồn vốn để thực hiện các chính sách giảm nghèo ở Lạng Sơn
icon

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020, nguồn vốn bố trí để thực hiện các chính sách giảm nghèo cơ bản được đảm bảo kịp thời theo định mức.

 
Phú Yên 'thần tốc' giảm hộ nghèo
icon

Theo kết quả điều tra vào đầu năm 2016 tỉnh Phú Yên có tỷ lệ hộ nghèo 12,6%, đến cuối năm 2019 còn 3,93%, dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,5%.

 
Quảng Ninh: Công tác hỗ trợ vốn cho hộ nghèo tại huyện Đầm Hà
icon

Trong 9 tháng năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã cho cho vay gần 81,6 tỷ đồng, chủ yếu cho vay: hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; hộ cận nghèo...